nl EN

Resources

Dynamic Templates

Één template, talloze varianten en formaten

Met één template honderden verschillende uitingen maken? Dat kan! Met de template builder van Capital ID’s Publishing on Demand oplossing kunnen templates zeer dynamisch worden opgezet, waardoor het mogelijk is om met één basis template vele varianten beschikbaar te maken. Deze flexibiliteit is op verschillende niveaus in te stellen en te combineren.

Een template bestaat uit een beschrijving van alle elementen, zoals de posities en afmetingen van afbeeldingen, logo en tekstvlakken. Ook kunnen opmaakregels vastgelegd worden om ervoor te zorgen dat de opmaak volgens design- en huisstijlrichtlijnen gehandhaafd blijft bij veranderende content. 

Één template - ontelbare variaties 
Lay-outs bieden de mogelijkheid om van één basistemplate achteraf meerdere varianten te definiëren, in bijvoorbeeld verschillende formaten. Hierdoor kan een templatebeheerder met een basis template waarin de beschikbare elementen en onderlinge afhankelijkheden zijn vastgelegd gebruiken als basis voor het maken van lay-outs voor zowel advertenties als posters.

Halffabrikaten
Met de zogenaamde halffabricaten kunnen eenvoudig voorgevulde uitingen gemaakt worden door gebruikers die daartoe geautoriseerd zijn. Hierbij kan per element (tekst, afbeelding, etc.) ingesteld worden of het gebruikt moet worden in de specifieke variant. Indien gewenst kan de content voorgevuld worden en kan ingesteld worden of de voorgevulde inhoud nog door een eindgebruiker aangepast mag worden. Stel je eens voor hoe dit het creatieproces van de eindgebruiker versnelt. 

Schaalbare templates
Bij schaalbare templates worden elementen niet op vaste posities geplaatst maar ten opzichte van een kolommen grid. Per element wordt daarmee vooraf ingesteld hoe er geschaald dient te worden. Hierdoor is het mogelijk met een beperkt aantal templates veel verschillende formaten te ondersteunen.

Een praktijkvoorbeeld is dat één van onze klanten vorig jaar via ons platform advertenties heeft geplaatst in 570 verschillende afmetingen. Zoveel verschillende formaten zijn nodig omdat elke uitgave (kranten, tijdschriften, etc) afwijkende maatvoeringen gebruikt. De basis voor deze 570 verschillende formaten is slechts één template. Wanneer gebruik gemaakt zou worden van niet-schaalbare templates zou dit betekenen dat er 570 verschillende templates nodig zouden zijn, of de gegenereerde advertenties vanuit een bepaald vast formaat in zijn geheel vergroot of verkleind zouden moeten worden, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Klik hier